เปลี่ยนการแสดงผล

16 ตุลาคม 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.3)

 • เพิ่มฟังก์ชั่น Maintenance Mode สำหรับเปิด/ปิดหน้าเว็บไซต์
 • เพิ่มการกำหนดจำนวนคอลัมน์ในการแสดงข้อมูล


4 ตุลาคม 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.2)

 • เพิ่มฟังก์ชั่น Maintenance Mode สำหรับเปิด/ปิดหน้าเว็บไซต์1 ตุลาคม 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.2)

 • เพิ่มปุ่มอัพโหลดในระบบจัดการข้อมูล "สื่อประกอบ" 29 กันยายน 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.2)

 • เพิ่มช่องบันทึกข้อมูลสคริปซ์ อาจจะเป็นสคริปซ์เก็บสถิติเช่น Google Analytics, Facebook Pixel หรือ ปลั๊กอินแชท
27 กันยายน 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.2)

 • เพิ่มตัวเลือก เปิด/ปิด การแสดงชื่อไซต์บนส่วนหัวเว็บไซต์ตรงบริเวณหลังโลโก้
  7 กรกฎาคม 2565  (อัพเดท TCMS beta 2.0.2)

 • เพิ่มแท็กข้อมูลบุคลากร สำหรับนำไปแทรกและแสดงผลในหน้าเนื้อหา


 • เพิ่มระบบจัดการไฟล์ใน Folder Upload


 • เพิ่มการตั่งค่าสีพื้นหลัง และ สีตัวอักษร ในโมดูล ไตเติ้ลเพจ (Title Page)4 กรกฎาคม 2565


 • เพิ่มระบบจัดการข้อมูลบุคลากร

1 กรกฎาคม 2565


 • เพิ่มปฏิทินกิจกรรมในส่วนของระบบหลังบ้าน และ สร้างโมดูลปฏิทินกิจกรรมสำหรับเพิ่มในหน้าเว็บไซต์


 • UPDATE เพิ่มตัวเลือกขนาดของป๊อบอัพในการตั้งค่าโมดูล และปรับปุ่มปิดป๊อบอัพให้อยู่มุมบนของป๊อบอัพ • แยกเมนูเว็บเพจ  ออกมาเป็น 2 เมนู คือ เว็บเทมเพลต และ เว็บเพจ เพื่อให้สะดวกให้การค้นหา
30 มิถุนายน 2565


 • FIX BUG โมดูลแท็บ นำข้อมูลประเภทไฟล์แนบออกจากรายการในแท็บ
 • UPDATE เพิ่มรายละเอียดการใช้บริการและจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลบนเว็บไซต์


28 มิถุนายน 2565


 • อัพเดทโมดูลปฏิทิน

 • อัพเดทโมดูล List Item
  การแสดงผลแบบ List Item โดยบางรายการมีหัวข้อย่อย


  การแสดงผลแบบ Accordion
 • เพิ่ม Page Layout เป็น 3 เลเอาท์
   

26 มิถุนายน 2565


 • แก้บักการอัพโหลดรูปในโมดูลป๊อบอัพ
 • เพิ่มการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟลฺ Style Sheet


25 มิถุนายน 2565


 • เพิ่มฟังก์ชั่น เปลียนการแสดงผล สำหรับเปลี่ยนโทนสีของเว็บไซต์ สามารถเปิดปิดการใช้งานจากการตั้งค่าหลังบ้านได้  รองรับรูปแบบการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ


 • เพิ่มโมดูลป๊อบอัพ

 
24 มิถุนายน 2565


 • เพิ่มการแสดงชื่อโมดูลในหน้าแก้ไขเว็บเพจ
 • เพิ่มลิงค์แก้ไขโมดูลกล่องเนื้อหา • เพิ่มการตั้งค่าเพจเลเอาท์ (ปัจจุบันมีเลเอาท์ให้เลือก 2 แบบ)
 • เพิ่มโมดูล Page Title