เปลี่ยนการแสดงผล

ตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับเว็บไซต์ ประกอบด้วย

  • รูปโลโก้ : จะเป็นรูปที่ระบบจะดึงไปแสดงเป็นโลโก้ด้านบนของเว็บไซต์ 
  • ชื่อเว็บไซต์ : อาจจะเป็นชื่อหน่วยงาน หรือข้อความใด ๆ ที่ต้องการให้แสดงในส่วนหัวของเว็บไซต์ต่อจากรูปโลโก้
  • ชื่อแอสเดรส หรือ URL เว็บไซต์ของเรา : ในส่วนของลิงค์เว็บไซต์ระบบจะนำไปแสดงการเชื่อมโยงการเข้าถึงและแสดงผลข้อมูลประเภทรูปภาพและลิงค์ต่างๆ 
  • คำอธิบายเว็บไซต์  
  • เบอร์โทร
  • ที่อยู่ หรือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน


นอกจากนี้เรายังสามารถ เปิด/ปิด การแสดงชื่อไซต์หลังจากโลโก้ได้ตามความต้องการ โดยการคลิกที่ตัวเลือก "แสดงส่วนหัวเว็บไซต์"  ในกรณีที่ชื่อไซต์อาจจะยาวเกินไป ทำให้ตกบันทัดทำให้ดีไซน์ดูไม่ส่วนงาน เราก็สามารถปิดการแสดงผลในส่วนนี้ได้