เปลี่ยนการแสดงผล


รู้จัก TCMS

แพลตฟอร์ม สร้างและจัดการเว็บไซต์ออนไลน์ ช่วยให้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงาม รองรับการแสดงผลที่เหมาะสมทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ ด้วยระบบจัดการหลังบ้านที่ทำมาให้ง่ายต่อการใช้งาน

ระบบของเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการพัฒนาและให้บริการกับลูกค้าบางกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2012  ผ่านการปรับปรุงมาหลายเวอร์ชั่น เพื่อสร้างเครื่องมือสร้างและจัดการเว็บไซต์ที่สะดวกใช้งานง่าย ไม่เป็นภาระของผู้ดูแลเว็บไซต์


TCMS เหมาะกับใคร?

ระบบ TCMS ถูกพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นระบบเว็บไซต์ขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ  สถานศึกษา โรงเรียน หรือ ผู้ที่ต้องการเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์


มีอะไรใน TCMS


 

1. รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

2. ระบบสร้างและออกแบบเว็บไซต์ใช้งานง่าย (Easy Tools)
3. ระบบจัดการเว็บเพจ และ แลนด์ดิงเพจ
4. โมดูลพร้อมใช้งานสำหรับวางในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Web Modules)
5. ระบบปฏิทินกิจกรรม
6. ระบบผังข้อมูลบุคคลากร
7. ระบบจัดการข้อมูลเนื้อหา และ หมวดหมู่
8. ระบบจัดการไฟล์ข้อมูล
9. สามารถนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ในรูปแบบข้อความ, รูปภาพ, ฝังวีดีโอ Youtube และ การทำลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์
10. สร้างป๊อปอัพ หรือ แลนด์ดิงเพจในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ


บริการของเรา 

G-Good

ค่าบริการจัดทำ

20,000 บาท 

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 1 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 10 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ระบบช่วยสำหรับการเข้าถึง Accessibility
 • รองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน


ค่าบริการ รายปี

5,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 5 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 5 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

G-Smart

ค่าบริการจัดทำ

35,000 บาท

 • ออกแบบจัดทำเว็บไซต์
 • แบนเนอร์สไลด์ 3 แบนเนอร์
 • ผังบุคลากร 30 คน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกวดราคา
 • หน้าวันสำคัญก่อนเข้าเว็บไซต์
 • หน้าต่างป๊อปอัพ
 • ระบบช่วยสำหรับการเข้าถึง Accessibility
 • รองรับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน


ค่าบริการ รายปี

15,000 บาท

 • ระบบบริหารเว็บไซต์ TCMS
 • uัญชีผู้ใช้งาน 20 บัญชี
 • พื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์และรูปภาพ 20 GB
 • ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลบุคลากร
 • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ได้รับการอัพเดทระบบ ฟรี!
 • มีการพัฒนาโมดูลใหม่ให้ใช้งาน (ฟรี!)
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน


ผู้เยี่ยมชม

Views this day

0 views

Views this month

33 views

All Page View

8K views